Printen
GPX
KML
Fitness
Lange afstands fietsroute

Int. Dollard Route - 1. Etappe

Lange afstands fietsroute • Deutschland
Responsible for this content:
Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Museumsschiffe vor dem Rathaus
  / Museumsschiffe vor dem Rathaus
  Foto: Ulrich Schmunkamp, Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Evenburg in Leer
  / Evenburg in Leer
  Foto: Ulrich Schmunkamp, Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Am alten Hafen in Weener
  / Am alten Hafen in Weener
  Foto: Ulrich Schmunkamp, Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Yachthafen in Weener
  / Yachthafen in Weener
  Foto: Ulrich Schmunkamp, Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Brigg Friederike in Papenburg
  / Brigg Friederike in Papenburg
  Foto: Ulrich Schmunkamp, Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Von-Velen-Anlage in Papenburg
  / Von-Velen-Anlage in Papenburg
  Foto: Ulrich Schmunkamp, Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Steinhaus in Bunde
  / Steinhaus in Bunde
  Foto: Ulrich Schmunkamp, Ostfriesland Tourismus GmbH
 • Kiekkaaste in der Gemeinde Bunde
  / Kiekkaaste in der Gemeinde Bunde
  Foto: Ulrich Schmunkamp, Ostfriesland Tourismus GmbH
Kaart / Int. Dollard Route - 1. Etappe
0 150 300 m km 10 20 30 40 50

geopend
licht
50,5 km
3:27 u
20 m
22 m
Leer

Onze tocht door de Dollard regio begint inLeer, de ‘poort van Ostfriesland‘. De stad doethaar naam alle eer aan vanwege de goedeverbindingen met de autosnelweg en deregionale en nationale spoorverbindingen.Naast gezellige winkeltjes en zorgvuldig gerestaureerdegebouwen, biedt het historischecentrum heel wat bezienswaardigheden. Demuseumwijk geeft een goed beeld van deverschillende aspecten van de plaatselijkegeschiedenis en cultuur.Het historische raadhuis in het centrum isniet alleen van buiten een lust voor het oog,ook het interieur met zijn schitterende plafondschilderingenen indrukwekkende zalenis de moeite waard. Vlakbij het historischecentrum ligt het uitgestrekte voetgangersgebiedmet vele aantrekkelijke winkels en talvan eetgelegenheden.In de wijk Loga ligt de Evenburg, een waterslotwaar de bezoekers zich tijdens eenbezichtiging in een andere tijd wanen. Hetaangrenzende park en de lange allee zijn eenpopulair wandelgebied. De stad Leer biedttalrijke recreatieve mogelijkheden, zowelvoor wat betreft cultuur en amusement alsook ontspanning. Maak kennis met deze staden breng er een aantal aangename uren door.

 

Weener

U bereikt het recreatieoord Weener. De museumhavenligt midden in het centrum enwordt omgeven door meer dan 100-jaaroude gebouwen. Op het havenhoofd staathet bronzen beeld van de ‘Törfwiefkes’ (turfvrouwen)als herinnering aan het harde werkvan de vrouwen die de turfschepen in dehaven losten. Het maritieme hart is de grotejachthaven (30.000 m2). De haven heeft eenbootlift, een trailerhelling en een restaurant.Het Friesenbad zorgt voor afkoeling. Het Hesseparkmet zijn oude bomen en de grazendeKonikpaarden nodigt uit tot wandelen. In hetOrganeum vinden ieder jaar van april t/mseptember concerten plaats waarbij historischetoetsinstrumenten weerklinken.Het Heimatmuseum Rheiderland is ondergebrachtin het vroegere Armenhuis. Hier komtde bezoeker alles te weten over landschap,inwoners, geschiedenis en gebruiken. Vervolgenspasseert u het natuurbeschermingsgebied‘Alte Ems‘. Dit is een belangrijke biotoopmet een grote verscheidenheid aan vogels. InStapelmoor vindt u de oudste, nog bewoondepastorie van Duitsland uit 1429. De tochtgaat verder in de richting van Wymeer naarde gemeente Bunde.

 

Papenburg

Vlak achter het plaatsje Diele steekt u deEms over naar de stad Papenburg. Idyllischeveerhuisjes, kanalen met een lengte van ca.40 kilometer met ophaal- en draaibruggenen afgemeerde museumschepen verlenende veenstad een heel eigen karakter. Tegelijkertijdnodigt de bekende MEYER WERFT uittot een bezoek. Tijdens een rondleiding doorhet bezoekerscentrum van de MEYER WERFTzien ruim 300.000 personen jaarlijks hoe demoderne scheepsbouw in zijn werk gaat. Bekenderederijen, zoals de ‘Norwegian CruiseLine’ of ‘AIDA Cruises’ laten hun droomschependoor deze werf bouwen. Ieder jaar komenduizenden mensen naar Papenburg omte zien hoe de luxe cruiseschepen het dokverlaten om de Ems op te varen.De ‘Papenburger Zeitspeicher‘, biedt eenkijkje in de ontstaansgeschiedenis van destad. Wie zich op de sporen van de eerstebewoners van Papenburg wil begeven, moeteen bezoek brengen aan het Von-Velenopenluchtmuseum.Voor liefhebbers van cultuuris het herenhuis Gut Altenkamp en zijn200-jaar oude barokke tuin dé locatie voorschitterende tentoonstellingen en concerten.Als een van de toonaangevende locaties voortuinbouw heeft Papenburg veel te bieden,van ongerepte natuur en goed onderhoudenparken tot idyllische privé tuinen.

 

Bunde

In de gemeente Bunde komt u eerst langshet beschermde landschapsgebied Wymeermet zijn unieke flora en fauna. Over eenknuppelpad kunt u het gebied verkennen.Wymeer moest drie keer wijken voor hetwater van de Dollard voordat dijken beschermingboden. De route brengt u tot bijde Nederlandse grens en draait dan weg innoordelijke richting naar Bunde. Karakteristiekebouwwerken zijn de grote gereformeerdekerk en de stellingmolen. Ook nunog wordt er in de molen graan gemalen.Ooit was Bunde een havenplaats. Na de grotestormvloeden van de 14e en 15e eeuwhad de Dollard zijn grootste omvang en lagBunde 200 jaar lang aan het water. De kogge(handelsschip van de Hanze) in het wapenvan de plaats herinnert aan deze tijd. Degeschiedenis van de Dollard en de dijkaanlegwordt aanschouwelijk gemaakt in hetNatur- und Kulturpark Dollart. In de plaatszelf loont het een kleine omweg te makennaar Bunderhee om een kijkje te nemen bijhet zogenaamde ‘Steinhaus’, stenen huis.Dit historische bouwwerk werd bewoonddoor een stamhoofd, zoals de adellijkeheersers in Ostfriesland werden genoemd.Rondleidingen zijn op afspraak mogelijk. Uverlaat Bunde en passeert nu de grens metNederland!

outdooractive.com User
Auteur
Ulrich Schmunkamp
Laatste wijziging op: 2018-08-29

Niveau
licht
Techniek
Conditie
Beleving
Landschap
Hoogte
9 m
-2 m
Aanbevolen seizoen
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Arrival by train, car, foot or bike

Status
geopend
Niveau
licht
Afstand
50,5 km
Duur
3:27 u
Klimmen
20 m
Afdalen
22 m
RondtochtEtappe tochtMooi uitzichtHoreca onderwegKindvriendelijkCultureel/historische waarde

Statistics

: uur
 km
 m
 m
Hoogste punt
 m
Laagste punt
 m
Hoogteprofiel tonen Hoogteprofiel verbergen
Om de zoom van de kaart te veranderen, de pijlen samen schuiven.
Kaart Internationale Dollard RouteToon kaartMijn reisplannerReisplanner
Hier können Sie diese Seite zu Ihrem persönlichen Reiseplaner
hinzufügen, entfernen, später herunterladen und ausdrucken.
Diesen Hinweis schliessen